Tiedotteet

Kansainvälinen säätiöpäivä 1.10.

Säätiöt ovat taiteen ja tieteen tukena myös vaikeina aikoina

Vuosittaista kansainvälistä Säätiöpäivää vietettiin 1.10., tänä vuonna verkossa. Tietoa Pirkanmaalla toimivista säätiöistä ja niiden tekemästä työstä yhteiseksi hyväksi löytyy sosiaalisesta mediasta ja säätiöiden omilta verkkosivuilta.

Korona-aika estää järjestämästä monia tapahtumia, mutta säätiöt ovat jopa lisänneet apurahojaan ja kohdeavustuksiaan.
Yhteiseksi hyväksi toimivat säätiöt ovat tärkeitä tukijoita tieteelle, taiteelle, kulttuurille ja erilaisille koulutushankkeille. Yksittäisten apurahansaajien lisäksi myös erilaiset kansalaisjärjestöt ja yhteisöt ovat pystyneet säätiöiden avulla toteuttamaan tiede- ja taidehankkeitaan.
Säätiöiden varallisuus on karttunut yksityishenkilöiden ja yhteisöjen testamenttien ja lahjoitusten sekä näiden lahjoitusten tuottojen turvin.
Säätiöpäivänä säätiöt haluavat muistuttaa olemassaolostaan. Ne tekevät tärkeätä työtä Suomelle ja ne ovat kaikkia varten, yhteiseksi hyväksi. Säätiöt merkitsevät valinnanvapautta ja vaihtoehtoja. Säätiöt pitävät huolta moniäänisen yhteiskunnan hyvinvoinnista ja kannustavat uutta luoviin hankkeisiin.
Säätiöillä on yhteinen kattojärjestö Säätiöt ja rahastot ry, johon kuuluu 206 jäsentä, jotka jakoivat vuonna 2019 yhteensä 527 miljoonaa euroa.

C.V. Åkerlundin mediasäätiö sr:n lisäksi Pirkanmaalla toimivat mm. Diabetestutkimussäätiö sr, www.diabetestutkimus.fi,  Emil Aaltosen Säätiö sr, www.emilaaltonen.fi,  Majaoja-säätiö sr, www.majaoja-saatio.fi,  Pro Musica Säätiö sr, www.promusica.fi, Suomen kirjainstituutin säätiö sr, www.pukstaavi.fi,  Suomen Kulttuurirahasto sr, Pirkanmaan rahasto, www.skr.fi/pi,   Tays tukisäätiö sr, www.taystuki.fi

Apurahat vuonna 2020

Vuoden 2020 apurahojen hakuaika on päättynyt 31.3.2020. Kaikille hakijoille on ilmoitettu hakutuloksista ja apurahat on maksettu kesäkuussa 2020.

Nuoret ja mediakulutus

Säätiö on rahoittanut Alma Media Oyj:n tutkimushanketta, jossa selvitetään nuorten mediakulutuksen erityispiirteitä, odotuksia ja arvostuksia uutisia ja uutismaista sisältöä kohtaan. Lue artikkeli tästä.

Rahoitettuja hankkeita

Säätiö on sopinut Tampereen yliopiston kanssa viiden koulutusohjelman rahoittamisesta.

  • Tutkimuspohjainen asiantuntija- ja tiedeviestinnän koulutus, vv. 2018-2020
  • Venäjän ja Kiinan median osaamiskeskus – mestarikurssien viikko, vv. 2018-2020
  • Journalistinen yleisötyön koulutus, vv. 2020-2022
  • Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys, vv. 2019-2021
  • Politiikan henkilöityminen hybridimediassa – eduskuntavaalit 2019, vv. 2020-2022

Säätiö on sitoutunut mainittujen koulutushankkeiden rahoittamiseen yhteensä 898 T€:lla.

Tampereen korkeakoulusäätiö

Säätiö on perustajaosakkaana Tampereen korkeakoulusäätiössä yhdessä sekä valtakunnallisten että tamperelaisten toimijoiden kanssa.


Hae apurahaa

Apurahahakemus laaditaan säätiön sivuilla olevalle lomakkeelle. Hakemus lähetetään sähköisesti. Hakijan tulee kirjautua järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Tee loppuraportti

Apurahansaajan tulee toimittaa apurahan maksuvuoden loppuun mennessä (31.12.20xx) säätiölle apurahan käytöstä riittävä selvitys. Raportointiin tulee käyttää säätiön kotisivuilla olevaa sähköistä lomaketta. Tulosta raportti ja lähetä se säätiölle, voit lähettää raportin myös sähköpostin liitteenä.