Tiedotteet

Toimittajan ja tutkijan työparityöskentely

C. V. Åkerlundin mediasäätiö käynnisti kevään 2023 apurahahaussa teemahaun toimittaja-tutkija-työparin syventävään journalistiseen työskentelyyn. Työparien toivottiin keskittyvään joko:

  • ilmastonmuutokseen liittyviin aiheisiin (kuten metsätalous, energiamarkkinat, kuluttajan valinnat ja käyttäytyminen) tai
  • mediaan ja demokratiaan liittyviin aiheisiin (kuten mediaympäristön muutos, poliittinen vaikuttaminen, äänestyskäyttäytyminen).

Apurahaa saattoi hakea joko 3 kuukauden tai 6 kuukauden työskentelyyn, mikä käytännössä tarkoittaa yhteensä 6–12 kuukauden apurahaa per työpari. Apurahan suuruus on 2.000 €/kk/hlö.

Apurahoja myönnettiin kaksi kappaletta yhteissummaltaan 28.000 €.

Säätiö tullee jatkamaan työparihakua myös vuoden 2024 apurahahaussa. 

Vuoden 2023 rahoitettavia hankkeita

C.V. Åkerlundin mediasäätiö on kevään 2023 apurahahaussa myöntänyt yhteensä 22 apurahaa
yhteissummaltaan 223.900 €. Apurahoista kaksi on toimittaja-tutkija työparin hankkeisiin suunnattuja apurahoja yhteissummaltaan 28 T€. Hakemuksia säätiö sai 117 kappaletta.

Vuonna 2023 säätiö on sitoutunut rahoittamaan eri tutkimushankkeita joko kuluvana vuonna tai aiemmin tehtyjen sitoumusten perusteella yhteensä 633 T€:lla. Hankkeista neljä on Tampereen yliopiston tutkimushankkeita ja yksi Jyväskylän yliopiston tutkimushanke. Stipendeihin säätiö on varannut 25 T€ vuodelle 2023.

Säätiön hallitus 2023

Säätiön hallituksen kokoonpano on muuttunut. Uusiksi hallituksen jäseniksi on valittu viestintäpäällikkö Marko Erola ja tutkintojohtaja Anne Leppäjärvi. Koko hallituksen kokoonpano löytyy kohdasta ’Säätiö’.

Tunnustuspalkinnot kahdelle talousjournalismin osaajalle

C.V. Åkerlundin mediasäätiö on 90-juhlavuotenaan perustanut säätiön tunnustuspalkinnon ja myöntänyt ensimmäiset tunnustuspalkinnot kahdelle taloustieteessä ansioituneelle journalistille. Säätiön 90-vuotista työtä juhlistavat palkinnot saavat ekonomistit Heikki Pursiainen ja Roger Wessman. Kummankin palkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Globaali talous on monimutkaistuva kysynnän ja tarjonnan verkko, jonka vaikutukset ulottuvat kaikkialle. Sen merkitysten ja näkymien avaaminen on erittäin vaativa tehtävä. Tämä tarkoittaa, että taloustieteen ja journalismin kyvykkyyksien yhdistämiselle on valtava tilaus.

Suomalaisessa mediakentässä tämä fuusio on tapahtunut MustRead-verkkomediassa, johon molemmat palkitut tuottavat sisältöjä. ”Ekonomistien ammattitaito on ottanut journalistisen muodon ja tavoitellut vaikuttavuutta, joka olisi enemmän kuin satunnainen asiantuntijakirjoitus,” arvioi säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Toikkonen.

C.V. Åkerlundin mediasäätiö haluaa nostaa tämän työn esiin esimerkkinä monipuolisesta ja huippuasiantuntevasta reagoinnista maailman muutokseen.

Puheenjohtaja Mikko Toikkosen mukaan säätiö tulee jatkossa myöntämään  tunnustuspalkintoja erityisesti sellaisille journalistisen työn tekijöille – kirjoittajille, kuvaajille, visualisteille ja päälliköille – jotka kykenevät rikastamaan lopputulosta poikkeuksellisella erikoisosaamisella. 

Heikki Pursiainen (47) on ekonomisti ja vuonna 2017 perustetun yhteiskunnallisen MustRead-digimedian strategi.

Heikki Pursiainen on työskennellyt erikoistutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa, Turun yliopiston Julkisen valinnan teorian huippuyksikössä sekä Kilpailuvirastossa. Vuosina 2015–2017 hän toimi Ajatuspaja Liberan tutkimusjohtajana.

Pursiainen on kirjoittanut yhdessä Tuukka Saarimaan kanssa suosittua Asiaton lehdistökatsaus -blogia. Hän on kirjoittanut kaksi pamflettikirjaa, Paska Suomi (2017) ja Olette kaikki väärässä (2019)

Pursiainen on erittäin taitava ja tuottelias kirjoittaja, jolla on poikkeuksellisen vahva oma tyyli. Viime aikoina Pursiainen on laventanut ilmaisuaan Twitter-päivityksillään, jotka ovat eräänlaista minimalistista, talouspoliittista tajunnanvirtarunoutta. Niiden rinnalla hän on tuottanut ajankohtaispodcasteja ja Hessuvision humoristisia videominikommentteja.

Roger Wessman (54) on ekonomisti, itsenäinen yrittäjä ja MustReadin vakituinen avustaja. 

Roger Wessman on opettanut rahoitusta ja kansantaloustiedettä Svenska handelshögskolanissa. Hän on työskennellyt 20 vuotta rahoitusalalla, muun muassa Nordea Suomen ja Pankkiiriliike Evlin pääekonomistina, osakeanalyysin johtajana, korkoanalyytikkona ja osakestrategina. Wessman on kirjoittanut artikkeleita, talouspoliittisia selvityksiä ja raportteja ja esitelmöinyt laajasti talouden kysymyksistä.

Monipuolisen taloustieteellisen ja rahoitusalan kokemuksensa kautta Roger Wessman pystyy avaamaan vaikeita asiakokonaisuuksia, mihin verkkopohjaisen MustReadin muoto antaa hyvän mahdollisuuden.

MustRead on tilauspohjainen, riippumaton, tekijöidensä omistama digitaalinen uutismedia, joka käynnisti toimintansa lokakuussa 2017. MustRead käsittelee politiikkaa, taloutta ja yhteiskunnallisia aiheita.

Kansainvälinen säätiöpäivä 1.10.


Vuosittaista kansainvälistä Säätiöpäivää vietetään 1.10. Tänä vuonna 2022 vietämme säätiöpäivää Suomessa 30.9. Tietoa Pirkanmaalla toimivista säätiöistä ja niiden tekemästä työstä yhteiseksi hyväksi löytyy sosiaalisesta mediasta ja säätiöiden omilta verkkosivuilta.

Yhteiseksi hyväksi toimivat säätiöt ovat tärkeitä tukijoita tieteelle, taiteelle, kulttuurille ja koulutushankkeille. Yksittäisten apurahansaajien lisäksi myös erilaiset kansalaisjärjestöt ja yhteisöt ovat pystyneet säätiöiden avulla toteuttamaan tiede- ja taidehankkeitaan.
Säätiöiden varallisuus on karttunut yksityishenkilöiden ja yhteisöjen testamenttien ja lahjoitusten sekä näiden lahjoitusten tuottojen turvin.
Säätiöpäivänä säätiöt haluavat muistuttaa olemassaolostaan. Ne tekevät tärkeätä työtä Suomelle ja ne ovat kaikkia varten, yhteiseksi hyväksi. Säätiöt merkitsevät valinnanvapautta ja vaihtoehtoja. Säätiöt pitävät huolta moniäänisen yhteiskunnan hyvinvoinnista ja kannustavat uutta luoviin hankkeisiin.
Säätiöillä on yhteinen kattojärjestö Säätiöt ja rahastot ry, johon kuuluu yli 200 jäsentä, jotka jakoivat vuonna 2021 yhteensä lähes 600 miljoonaa euroa.

C.V. Åkerlundin mediasäätiö sr:n lisäksi Pirkanmaalla toimivat mm. Diabetestutkimussäätiö sr, www.diabetestutkimus.fi,  Emil Aaltosen Säätiö sr, www.emilaaltonen.fi,  Majaoja-säätiö sr, www.majaoja-saatio.fi,  Pro Musica Säätiö sr, www.promusica.fi, Suomen kirjainstituutin säätiö sr, www.pukstaavi.fi,  Suomen Kulttuurirahasto sr, Pirkanmaan rahasto, www.skr.fi/pi,   Tays tukisäätiö sr, www.taystuki.fi

Apurahat vuonna 2021

Vuoden 2021 apurahojen hakuaika oli 28.2.-31.3.2021. Kaikille hakijoille on ilmoitettu hakutuloksista toukokuussa ja apurahat on maksettu kesäkuussa 2021 tai ne maksetaan myöhemmin hakijan niin ilmoittaessa. Säätiön hallitus myönsi apurahoja 21 kpl yhteensä 243.700 €. Lisäksi hallitus myönsi stipendejä Tampereen seudun ammattiopiston opiskelijoille 5 kpl yhteensä 5.000 €.

Nuoret ja mediakulutus

Säätiö on rahoittanut Alma Media Oyj:n tutkimushanketta, jossa selvitetään nuorten mediakulutuksen erityispiirteitä, odotuksia ja arvostuksia uutisia ja uutismaista sisältöä kohtaan. Lue artikkeli tästä.

Rahoitettuja hankkeita

Säätiö on sopinut Tampereen yliopiston kanssa seuraavien meneillään olevien koulutusohjelmien rahoittamisesta.

  • Journalistinen yleisötyön koulutus, vv. 2020-2022
  • Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys, vv. 2019-2021
  • Politiikan henkilöityminen hybridimediassa – eduskuntavaalit 2019, vv. 2020-2022

Lisäksi säätiö rahoittaa Metropolia ammattikorkeakoulun Painovoimaa 2020-luvulle koulutushanketta, vv. 2020-2022.

Vuonna 2021 edellä maittuja koulutushankkeita rahoitetaan yhteensä 272.700 €:lla.

Tampereen korkeakoulusäätiö

C.V. Åkerlundin mediasäätiö on perustajaosakkaana Tampereen korkeakoulusäätiössä yhdessä sekä valtakunnallisten että tamperelaisten toimijoiden kanssa. Säätiö on sijoittanut korkeakoulusäätiön peruspääomaan 50.000 €. Lisäksi säätiö on tehnyt toukokuussa 2021 50.000 €:n lahjoituksen Tampereen yliopiston pääomittamiseksi meneillään olevassa vastinrahakampanjassa. Vastinrahakampanjassa valtio pääomittaa 2,5-kertaisena yliopiston keräämät yksityiset rahalahjoitukset vuosina 2020-2022.


Hae apurahaa

Apurahahakemus laaditaan säätiön sivuilla olevalle lomakkeelle. Hakemus lähetetään sähköisesti. Hakijan tulee kirjautua järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Tee loppuraportti

Apurahansaajan tulee toimittaa apurahan maksuvuoden loppuun mennessä (31.12.20xx) säätiölle apurahan käytöstä riittävä selvitys. Raportointiin tulee käyttää säätiön kotisivuilla olevaa sähköistä lomaketta. Tulosta raportti ja lähetä se säätiölle, voit lähettää raportin myös sähköpostin liitteenä.