Tiedotteet

C.V. Åkerlundin mediasäätiö on myöntänyt vuoden 2024 apurahahaussa yhteensä 300.590 euroa apurahoja 24 hakijataholle 

Säätiö vastaanotti 110 hakemusta ja haettujen apurahojen yhteissumma oli lähes 1.8 miljoonaa euroa. Merkittävä osa apurahoista suunnattiin tukemaan post doc -tutkimusta ja väitöskirjatyötä, jotka ovat keskeisiä tiedeyhteisön kehityksen ja innovaatioiden kannalta. Pääsääntöisesti hakemukset tulivat Tampereen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistoista. Lisäksi osa rahoituksesta ohjattiin yliopisto-opintoihin ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen, edistäen näin media-alan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua.

Erityistä huomiota kiinnitettiin generatiivinen tekoäly teemaiseen hakuun, jonka perusteella päätettiin rahoittaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoiman FT Janne Kauttosen hanketta ”Tekoälyavusteinen uutissisältöjen kohdentaminen”. Työryhmään kuuluu myös Jyväskylän yliopiston ja Laurea ammattikorkeakoulun tutkijoita.

C. V. Åkerlundin mediasäätiö on sitoutunut vahvistamaan ja puolustamaan sananvapautta sekä tukemaan median alan kehitystä rakentamalla kumppanuuksia vastuullisesti. Jaetut apurahat ovat osa säätiön laajempaa pyrkimystä edistää alan uudistumista ja kehitystä Suomessa.

Lisätietoja: asiainhoitaja Päivi Myllykangas, 040 7436417, paivi.myllykangas@akerlundinsaatio.fi

C. V. Åkerlundin mediasäätiön apurahahku meneillään, päättyy 31.3.2024

Haluatko saada tukea media-alan tutkimukseen ja koulutukseen? Nyt on mahdollisuutesi hakea apurahaa C. V. Åkerlundin mediasäätiöltä 31.3. mennessä! Apurahoja myönnetään henkilökohtaisiin projekteihin, työryhmille ja työyhteisöille. 

Lisäksi tervetulleita ovat hakemukset teemahaussa, jossa painopisteenä generatiivisen tekoälyn tuoma murros esim:
📣 Generatiivisen tekoälyn vaikutus journalismiin ja journalistisiin sisältöihin
📣 Tekoälyn vaikutus journalistisen työn ja osaamisen kehittämiseen ja mediajohtamiseen.

Myös toimittaja-tutkija-työparit voivat hakea rahoitusta syventävään journalistiseen työskentelyyn. 

Tutustu tarkemmin, lisätietoa ja hakulomake löytyvät osoitteesta www.akerlundinsaatio.fi. Älä jätä hakemustasi viime hetkeen. 

Tämä on tilaisuutesi vaikuttaa media-alan kehitykseen! Ota rohkeasti yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää!

C. V. Åkerlundin mediasäätiön apurahahaku avautuu maaliskuun alussa, hakuaika 1.3.-31.3.2024

Säätiön apurahahaku media-alalla työskentelevien ammatillisiin jatko-opintoihin, media-alalle suuntautuviin yliopisto-, korkeakoulu- ja ammattitutkintoihin sekä media-alaa koskevaan tutkimus- ja kehitystyöhön avautuu 1.3.2024. Henkilökohtaisten apurahojen lisäksi apurahoja voivat hakea myös ryhmät ja työyhteisöt.

C. V. Åkerlundin mediasäätiö käynnistää kevään 2024 apurahahaussa myös teemahaun, jossa jaetaan apurahoja sekä tutkimustyöhön että toimittaja-tutkija-työparin syventävään journalistiseen työskentelyyn. 

Teemahaun hankkeiden toivotaan keskittyvän generatiivisen tekoälyn tuomaan murrokseen journalismissa ja journalistisissa sisällöissä, journalistisessa työssä ja journalistisen osaamisen kehittämisessä sekä mediajohtamisessa.

Tutkimushankkeessa apurahaa voi hakea yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä. Säätiö on varautunut rahoittamaan yhtä tai useampaa tutkimushanketta enintään 100 000 eurolla.

Toimittaja-tutkija-työparin apurahaa saattaa hakea joko 3 kuukauden tai 6 kuukauden työskentelyyn, jonka tavoitteena on tuottaa syventäviä journalistisia sisältöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteensä 6–12 kuukauden apurahaa per työpari. Apurahan suuruus on 2 000 €/kk/hlö. Säätiö on varautunut rahoittamaan yhtä tai useampaa työparia enintään 50 000 eurolla.

C. V. Åkerlundin mediasäätiön rooleissa ja toiminnassa muutoksia

17.1.2024

C.V. Åkerlundin mediasäätiön hallitus on valinnut Kauppatieteiden tohtori (KTT) Päivi Myllykankaan säätiön asiamieheksi 1.1.2024 lukien. Päivi Myllykangas on kuulunut C. V. Åkerlundin mediasäätiön hallitukseen vuodet 2019 – 2023. Säätiön strategiaa ja toimintamallia uudistetaan kevään 2024 aikana.

Säätiön tehtävä luotettavan tiedonvälityksen ja sananvapauden turvaamisessa on ajankohtaisempi kuin koskaan, toteaa hallituksen puheenjohtaja Mikko Toikkonen 

  • Toivotamme Päivin tervetulleeksi aloittamaan asiamiehenä 1.1.2024 ja toiminnanjohtajana 1.7.2024, kun nykyinen, ansiokkaasti vuodesta 2005 palvellut toiminnanjohtajamme Juha Ruotsalainen jättää tehtävänsä. Toiminnanjohtajan vaihdos- ja perehdytysprosessi on säätiölle loistava mahdollisuus käydä läpi strategiaansa ja toimintamalliaan niin, että voimme entistä vaikuttavammin kehittää viestintäalan osaamista, lisää hallituksen puheenjohtaja Mikko Toikkonen

C. V. Åkerlundin mediasäätiö tukee aktiivisesti media-alan koulutusta ja osaamisen kehittymistä.  Sen keskeinen tehtävä on rahoittaa media-alan väitöskirjoja, opintoja, koulutuksia ja erilaisia tutkimushankkeita. Seuraava C. V. Åkerlundin mediasäätiön apurahahaku alkaa 1.3.2024 ja päättyy 31.3.2024. 

Lisätietoja: Hallituksen puheenjohtaja Mikko Toikkonen, 0400 735125, https://akerlundinsaatio.fi

Väli-Suomen lehtien koulutushanke päätökseen

Varapäätoimittaja Inkeri Pasanen, Keskisuomalainen:
Keskisuomalainen-konsernin ja PunaMusta Media -konsernin journalistien täydennyskoulutus hyppäsi aivan uuteen kukoistukseen, kun yhtiöiden yhteinen Digiakatemia-hanke sai Åkerlundin säätiön 80 000 euron apurahan. Sen turvin järjestettiin yhteensä 18 kaikille journalisteille suunnattua webinaaria ja useita kohdennettuja työpajoja pienryhmille. Kaikki aluelehtien noin 70 journalistista esihenkilöä pääsivät kaksipäiväiseen digikoulutustapahtumaan marraskuussa 2022.


Kaikista webinaareista tehtiin tallenne ksml.akatemia-oppimisympäristöön, johon on myös tuotu runsaasti alan uusinta tutkimustietoa ja opetusvideoita.


Konserneissa on yhteensä yli 600 journalistia. Vaikka apurahoitettu hanke päättyi keväällä 2023, Digiakatemia jatkuu. Se on vakiintunut journalistien työssä oppimisen kivijalaksi.

C.V. Åkerlundin mediasäätiö palkitsi sotanäyttämön analyytikot

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nopeasti kehittynyt, pitkäkestoinen kriisi, joka on synnyttänyt uudenlaisia tarpeita ajantasaiselle tiedolle. Varsinkin hyökkäyssodan alkuvaiheessa oli maallikkojen ja journalistien vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa tapahtumista Ukrainan rintamalla sekä arvioida julkisuuteen tulleen tai syötetyn informaation luotettavuutta. 

Työryhmä Emil Kastehelmi, John Helin, Eerik Matero ja Pasi Paroinen on luonut sodasta tilannekartan avoimen datan pohjalta. Omasta kiinnostuksesta alkanut tilannepäivitys osoittautui välittömästi hyvin kysytyksi. Tarve riippumattomalle, kriittiselle sotadatan luennalle ja tulkinnalle on ollut suurta ja varsinkin Emil Kastehelmestä on tullut mediassa toistuvasti nähty hahmo, joka on täydentänyt kommenteillaan median tuottamaa kuvaa sodasta.

C.V. Åkerlundin mediasäätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Toikkonen toteaa työryhmälle jaettavan tunnustuspalkinnon perusteluista, että työryhmän työn tuloksena on perinteinen journalismi saanut uuden tukijalan sota- ja turvallisuusaiheisen datan analyysista. Työryhmä on työllään osoittanut poikkeuksellista aloitteellisuutta ja näyttänyt avoimen datan sekä oman kansalaisjournalisminsa voiman. Työryhmä on työllään samalla muokannut koko media-alan käytäntöjä ja vahvistanut uutistoiminnan tärkeintä ulottuvuutta, uskottavuutta suuren yleisön silmissä.

Työryhmälle jaettavan tunnustuspalkinnon suuruus on 20.000 €. Se jaettiin 11.10.2023.

C.V. Åkerlundin mediasäätiö perusti tunnustuspalkinnon 90-vuotisjuhlavuotenaan 2021. Ensimmäinen tunnustuspalkinto myönnettiin ekonomisti Heikki Pursiaiselle ja ekonomisti Roger Wessmanille. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi. 

Säätiöpäivä 2.10.2023

2.10. vietetään Suomessa kansallista säätiöpäivää. Suomalaisten säätiöiden kattojärjestö Säätiöt ja rahastot ry on tänään julkaissut jäsentensä (yli 200 jäsensäätiötä) tunnuslukuja vuodelta 2022. Yhteensä säätiöt jakoivat tieteille, taiteille ja muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan 516 M€. Tästä summasta tieteiden osuus oli 57 %, taiteiden 15 % ja muun yhteiskunnallisen toiminnan osuus 28 %.

C.V. Åkerlundin mediasäätiö on keskisuuri suomalainen säätiö, joka rahoittaa media-alan tutkimusta ja koulutusta vuosittain yli puolella miljoonalla eurolla. Seuraava apurahojen hakuaika on maaliskuussa 2024.

Säätiöt tekevät hyvää

Toimittajan ja tutkijan työparityöskentely

C. V. Åkerlundin mediasäätiö käynnisti kevään 2023 apurahahaussa teemahaun toimittaja-tutkija-työparin syventävään journalistiseen työskentelyyn. Työparien toivottiin keskittyvään joko:

  • ilmastonmuutokseen liittyviin aiheisiin (kuten metsätalous, energiamarkkinat, kuluttajan valinnat ja käyttäytyminen) tai
  • mediaan ja demokratiaan liittyviin aiheisiin (kuten mediaympäristön muutos, poliittinen vaikuttaminen, äänestyskäyttäytyminen).

Apurahaa saattoi hakea joko 3 kuukauden tai 6 kuukauden työskentelyyn, mikä käytännössä tarkoittaa yhteensä 6–12 kuukauden apurahaa per työpari. Apurahan suuruus on 2.000 €/kk/hlö.

Apurahoja myönnettiin kaksi kappaletta yhteissummaltaan 28.000 €.

Säätiö tullee jatkamaan työparihakua myös vuoden 2024 apurahahaussa. 

Vuoden 2023 rahoitettavia hankkeita

C.V. Åkerlundin mediasäätiö on kevään 2023 apurahahaussa myöntänyt yhteensä 22 apurahaa
yhteissummaltaan 223.900 €. Apurahoista kaksi on toimittaja-tutkija työparin hankkeisiin suunnattuja apurahoja yhteissummaltaan 28 T€. Hakemuksia säätiö sai 117 kappaletta.

Vuonna 2023 säätiö on sitoutunut rahoittamaan eri tutkimushankkeita joko kuluvana vuonna tai aiemmin tehtyjen sitoumusten perusteella yhteensä 633 T€:lla. Hankkeista neljä on Tampereen yliopiston tutkimushankkeita ja yksi Jyväskylän yliopiston tutkimushanke. Stipendeihin säätiö on varannut 25 T€ vuodelle 2023.

Säätiön hallitus 2023

Säätiön hallituksen kokoonpano on muuttunut. Uusiksi hallituksen jäseniksi on valittu viestintäpäällikkö Marko Erola ja tutkintojohtaja Anne Leppäjärvi. Koko hallituksen kokoonpano löytyy kohdasta ’Säätiö’.

Tunnustuspalkinnot kahdelle talousjournalismin osaajalle

C.V. Åkerlundin mediasäätiö on 90-juhlavuotenaan perustanut säätiön tunnustuspalkinnon ja myöntänyt ensimmäiset tunnustuspalkinnot kahdelle taloustieteessä ansioituneelle journalistille. Säätiön 90-vuotista työtä juhlistavat palkinnot saavat ekonomistit Heikki Pursiainen ja Roger Wessman. Kummankin palkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Globaali talous on monimutkaistuva kysynnän ja tarjonnan verkko, jonka vaikutukset ulottuvat kaikkialle. Sen merkitysten ja näkymien avaaminen on erittäin vaativa tehtävä. Tämä tarkoittaa, että taloustieteen ja journalismin kyvykkyyksien yhdistämiselle on valtava tilaus.

Suomalaisessa mediakentässä tämä fuusio on tapahtunut MustRead-verkkomediassa, johon molemmat palkitut tuottavat sisältöjä. ”Ekonomistien ammattitaito on ottanut journalistisen muodon ja tavoitellut vaikuttavuutta, joka olisi enemmän kuin satunnainen asiantuntijakirjoitus,” arvioi säätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Toikkonen.

C.V. Åkerlundin mediasäätiö haluaa nostaa tämän työn esiin esimerkkinä monipuolisesta ja huippuasiantuntevasta reagoinnista maailman muutokseen.

Puheenjohtaja Mikko Toikkosen mukaan säätiö tulee jatkossa myöntämään  tunnustuspalkintoja erityisesti sellaisille journalistisen työn tekijöille – kirjoittajille, kuvaajille, visualisteille ja päälliköille – jotka kykenevät rikastamaan lopputulosta poikkeuksellisella erikoisosaamisella. 

Heikki Pursiainen (47) on ekonomisti ja vuonna 2017 perustetun yhteiskunnallisen MustRead-digimedian strategi.

Heikki Pursiainen on työskennellyt erikoistutkijana Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa, Turun yliopiston Julkisen valinnan teorian huippuyksikössä sekä Kilpailuvirastossa. Vuosina 2015–2017 hän toimi Ajatuspaja Liberan tutkimusjohtajana.

Pursiainen on kirjoittanut yhdessä Tuukka Saarimaan kanssa suosittua Asiaton lehdistökatsaus -blogia. Hän on kirjoittanut kaksi pamflettikirjaa, Paska Suomi (2017) ja Olette kaikki väärässä (2019)

Pursiainen on erittäin taitava ja tuottelias kirjoittaja, jolla on poikkeuksellisen vahva oma tyyli. Viime aikoina Pursiainen on laventanut ilmaisuaan Twitter-päivityksillään, jotka ovat eräänlaista minimalistista, talouspoliittista tajunnanvirtarunoutta. Niiden rinnalla hän on tuottanut ajankohtaispodcasteja ja Hessuvision humoristisia videominikommentteja.

Roger Wessman (54) on ekonomisti, itsenäinen yrittäjä ja MustReadin vakituinen avustaja. 

Roger Wessman on opettanut rahoitusta ja kansantaloustiedettä Svenska handelshögskolanissa. Hän on työskennellyt 20 vuotta rahoitusalalla, muun muassa Nordea Suomen ja Pankkiiriliike Evlin pääekonomistina, osakeanalyysin johtajana, korkoanalyytikkona ja osakestrategina. Wessman on kirjoittanut artikkeleita, talouspoliittisia selvityksiä ja raportteja ja esitelmöinyt laajasti talouden kysymyksistä.

Monipuolisen taloustieteellisen ja rahoitusalan kokemuksensa kautta Roger Wessman pystyy avaamaan vaikeita asiakokonaisuuksia, mihin verkkopohjaisen MustReadin muoto antaa hyvän mahdollisuuden.

MustRead on tilauspohjainen, riippumaton, tekijöidensä omistama digitaalinen uutismedia, joka käynnisti toimintansa lokakuussa 2017. MustRead käsittelee politiikkaa, taloutta ja yhteiskunnallisia aiheita.

Kansainvälinen säätiöpäivä 1.10.


Vuosittaista kansainvälistä Säätiöpäivää vietetään 1.10. Tänä vuonna 2022 vietämme säätiöpäivää Suomessa 30.9. Tietoa Pirkanmaalla toimivista säätiöistä ja niiden tekemästä työstä yhteiseksi hyväksi löytyy sosiaalisesta mediasta ja säätiöiden omilta verkkosivuilta.

Yhteiseksi hyväksi toimivat säätiöt ovat tärkeitä tukijoita tieteelle, taiteelle, kulttuurille ja koulutushankkeille. Yksittäisten apurahansaajien lisäksi myös erilaiset kansalaisjärjestöt ja yhteisöt ovat pystyneet säätiöiden avulla toteuttamaan tiede- ja taidehankkeitaan.
Säätiöiden varallisuus on karttunut yksityishenkilöiden ja yhteisöjen testamenttien ja lahjoitusten sekä näiden lahjoitusten tuottojen turvin.
Säätiöpäivänä säätiöt haluavat muistuttaa olemassaolostaan. Ne tekevät tärkeätä työtä Suomelle ja ne ovat kaikkia varten, yhteiseksi hyväksi. Säätiöt merkitsevät valinnanvapautta ja vaihtoehtoja. Säätiöt pitävät huolta moniäänisen yhteiskunnan hyvinvoinnista ja kannustavat uutta luoviin hankkeisiin.
Säätiöillä on yhteinen kattojärjestö Säätiöt ja rahastot ry, johon kuuluu yli 200 jäsentä, jotka jakoivat vuonna 2021 yhteensä lähes 600 miljoonaa euroa.

C.V. Åkerlundin mediasäätiö sr:n lisäksi Pirkanmaalla toimivat mm. Diabetestutkimussäätiö sr, www.diabetestutkimus.fi,  Emil Aaltosen Säätiö sr, www.emilaaltonen.fi,  Majaoja-säätiö sr, www.majaoja-saatio.fi,  Pro Musica Säätiö sr, www.promusica.fi, Suomen kirjainstituutin säätiö sr, www.pukstaavi.fi,  Suomen Kulttuurirahasto sr, Pirkanmaan rahasto, www.skr.fi/pi,   Tays tukisäätiö sr, www.taystuki.fi

Apurahat vuonna 2021

Vuoden 2021 apurahojen hakuaika oli 28.2.-31.3.2021. Kaikille hakijoille on ilmoitettu hakutuloksista toukokuussa ja apurahat on maksettu kesäkuussa 2021 tai ne maksetaan myöhemmin hakijan niin ilmoittaessa. Säätiön hallitus myönsi apurahoja 21 kpl yhteensä 243.700 €. Lisäksi hallitus myönsi stipendejä Tampereen seudun ammattiopiston opiskelijoille 5 kpl yhteensä 5.000 €.

Nuoret ja mediakulutus

Säätiö on rahoittanut Alma Media Oyj:n tutkimushanketta, jossa selvitetään nuorten mediakulutuksen erityispiirteitä, odotuksia ja arvostuksia uutisia ja uutismaista sisältöä kohtaan. Lue artikkeli tästä.

Rahoitettuja hankkeita

Säätiö on sopinut Tampereen yliopiston kanssa seuraavien meneillään olevien koulutusohjelmien rahoittamisesta.

  • Journalistinen yleisötyön koulutus, vv. 2020-2022
  • Viestintä- ja mediatutkimuksen toisen asteen yhteys, vv. 2019-2021
  • Politiikan henkilöityminen hybridimediassa – eduskuntavaalit 2019, vv. 2020-2022

Lisäksi säätiö rahoittaa Metropolia ammattikorkeakoulun Painovoimaa 2020-luvulle koulutushanketta, vv. 2020-2022.

Vuonna 2021 edellä maittuja koulutushankkeita rahoitetaan yhteensä 272.700 €:lla.

Tampereen korkeakoulusäätiö

C.V. Åkerlundin mediasäätiö on perustajaosakkaana Tampereen korkeakoulusäätiössä yhdessä sekä valtakunnallisten että tamperelaisten toimijoiden kanssa. Säätiö on sijoittanut korkeakoulusäätiön peruspääomaan 50.000 €. Lisäksi säätiö on tehnyt toukokuussa 2021 50.000 €:n lahjoituksen Tampereen yliopiston pääomittamiseksi meneillään olevassa vastinrahakampanjassa. Vastinrahakampanjassa valtio pääomittaa 2,5-kertaisena yliopiston keräämät yksityiset rahalahjoitukset vuosina 2020-2022.