C.V. Åkerlundin mediasäätiö on myöntänyt vuoden 2024 apurahahaussa yhteensä 300.590 euroa apurahoja 24 hakijataholle 

Säätiö vastaanotti 110 hakemusta ja haettujen apurahojen yhteissumma oli lähes 1.8 miljoonaa euroa. Merkittävä osa apurahoista suunnattiin tukemaan post doc -tutkimusta ja väitöskirjatyötä, jotka ovat keskeisiä tiedeyhteisön kehityksen ja innovaatioiden kannalta. Pääsääntöisesti hakemukset tulivat Tampereen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistoista. Lisäksi osa rahoituksesta ohjattiin yliopisto-opintoihin ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen, edistäen näin media-alan osaamisen kehittymistä ja ammatillista kasvua.

Erityistä huomiota kiinnitettiin generatiivinen tekoäly teemaiseen hakuun, jonka perusteella päätettiin rahoittaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoiman FT Janne Kauttosen hanketta ”Tekoälyavusteinen uutissisältöjen kohdentaminen”. Työryhmään kuuluu myös Jyväskylän yliopiston ja Laurea ammattikorkeakoulun tutkijoita.

C. V. Åkerlundin mediasäätiö on sitoutunut vahvistamaan ja puolustamaan sananvapautta sekä tukemaan median alan kehitystä rakentamalla kumppanuuksia vastuullisesti. Jaetut apurahat ovat osa säätiön laajempaa pyrkimystä edistää alan uudistumista ja kehitystä Suomessa.

Lisätietoja: asiainhoitaja Päivi Myllykangas, 040 7436417, paivi.myllykangas@akerlundinsaatio.fi