Apurahat

Apurahat

Esimerkkejä rahoituspäätöksistä yksilöille ja yhteisöille, jotka haluavat lisätä osaamistaan media-alalla (apurahoja ei myönnetä laite- ja ohjelmistohankintoihin).

  • Väitöskirjat (vuosiapuraha vuonna 2024 on 30 T€), tutkimushankkeet, professuurit
  • Kohdennetut ammatilliset koulutushankkeet, opintomatkat ja kielikurssit
  • Ammattitutkinnot, stipendit, pro gradu -työt

Kielelliset valinnat suomalaisissa toimituksissa: Tarkastelussa syrjimätön kieli (Pro gradu)
Kun ihmistä määritellään journalistisissa teksteissä, täytyy sen olla täsmällistä ja suurelle yleisölle ymmärrettävää. Kielelliset valinnat eivät ole kuitenkaan aina mustavalkoisia ja journalismin muut arvot saattavat ajaa syrjimättömyyden ihanteen ohitse. Vaikka toimitukset kokevat pitävänsä päätösvallan siihen, mitä tulee journalistisissa teksteissä käytettävään kieleen, ei lehtikieli synny tyhjiössä. Siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset ja yhteisöissä käytettävät puhetavat. Yleisö pystyy arvioimaan journalistista työprosessia pelkästään lopullisen tuotteen eli sen tekstin perusteella. Siksi on tärkeää, että toimitukset panostaisivat käyttämäänsä kieleen. 

– Anu Jylhä, 2024

Tulossa oleva Kerro kokemuksesi! -tutkimus on osa kolmen tutkimuksen kokonaisuutta, joka paneutuu laajasti suomalaisten toimitusten nykyiseen yleisösuhteeseen ja siihen, miten ymmärrys yleisöstä vaikuttaa itse journalismiin. Kaksi muuta osatutkimusta selvittävät analytiikan ja lukijoiden antaman palautteen vaikutuksia. Kerro kokemuksesi! -tutkimus taas paneutuu yleisösuhteeseen osallistamisen näkökulmasta, ja valottaa näin yhtä digiajan yleisösuhteen keskeistä osa-aluetta.

– Pauliina Penttilä, 2024

Teemahaun tuloksena rahoitetaan hanke ”Tekoälyavusteinen uutissisältöjen kohdentaminen”.
Tutkimushankkeessa keskitytään generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen uutissisältöjen kohdentamisessa  eri kuluttajaryhmille. Selvitämme, miten uusimman sukupolven tekoäly voi tukea vaikuttavien, kohdennettujen uutistekstien tuottamista ja miten journalismin kuluttajia voidaan aktivoida tekoälyllä tuotetulla sisällöllä. Hanke on monitieteinen ja siinä on mukana sekä journalismin opettajia että tietojenkäsittelytieteen, journalistiikan ja käyttäytymistieteiden tutkijoita.

– Janne Kauttonen, 2024

C. V. Åkerlundin mediasäätiön vuoden 2024 apurahat

Teemahaku: Janne Kauttonen, tekoälyavusteinen uutissisältöjen kohdentaminen, 100 000

Viola Minerva Aalto: Osallistuminen Ateliers Varanin dokumenttielokuvan intensiivikurssille Pariisissa, 9 600

Vilma Aholuoto, pro gradu: Journalistien käsitys Mosambikin lehdistövapaustilanteesta, 1 500

Niemelä Armi: Osallistuminen Lede Programiin, 5 000

Olga Dovbysh: Advanced technologies for vulnerable journalism: rethinking the impact in the condition of exile, 28 320

Pauliina Grym: Advocacy in Action: Principles, Practices and Purpose in Contemporary Activist Media, 7 500

Ville Hänninen: Kirja alkoholiaiheisista pilapiirroksista, 8 000

Niina Marjut Jokiaho, pro gradu: Generatiivisen tekoälyn vaikutukset kaupallisen radion tuotantoon ja sisältöön: case tekoäly, 1 500

Anu Jylhä, pro gradu: Kielelliset valinnat suomalaisissa toimituksissa – tarkastelussa syrjimätön kieli, 1 500

Tuomas Kaseva: Feature 2030 – Featurejournalisimin tulevaisuustyöpaja, 13 000

Ilkhom Khalimzoda: Matka-apuraha, 1 500

Petri Kiuttu: Opintomatka Yhdysvaltoihin, 500

Kalle Laakso: Tytöt ja striimaaminen – Uusien pelikulttuurimuotojen sukupuolittuneet valtahierarkiat, 30 000

Yannick Duncan Olavi Lahti: Suomalainen ja eurooppalainen populismi ja polarisaatio hybridissä mediajärjestelmässä Euroopan parlamentin 2024 vaaleissa, 32 000

Melvin Londen, pro gradu: Can independent journalism thrive in countries at war, 1 500

Mari Manninen: Tietokirjan aineiston hankintamatkat, 3 800

Kristiina Markkanen: Osallistuminen Perugian journalismipäiville, 800

Liisa Mäkinen: Backlight -valokuvafestivaalin opiskelijayhteistyö ja pedagoginen ohjelma, 12 300

Pauliina Penttilä: Kerro kokemuksesi! Lukijoilta kerättävä aineisto journalismin vastavuoroista yhteistyösuhdetta rakentamassa, 32 000

Anni Tapani, pro gradu: Hur rapporterades coronaviruset under pandemin? En innehållsanalys av finlandssvenska och svenska nyhetsartiklar från mars 2020 och September 2021, 1 500

Suvi Tuomisto: Pro gradu-tutkielma suomalaisesta narratiivisesta ilmastojournalismista, 1 500

Salla Tuomola: ICA konferenssimatka, 2 000

Jari Väliverronen: ICA konferenssimatka, 2 000

Päivi Väntönen: Viittomakielisten kuurojen näkyvyys kaksikielisessä mediassa, 3 270