C.V. Åkerlundin mediasäätiö palkitsi sotanäyttämön analyytikot

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nopeasti kehittynyt, pitkäkestoinen kriisi, joka on synnyttänyt uudenlaisia tarpeita ajantasaiselle tiedolle. Varsinkin hyökkäyssodan alkuvaiheessa oli maallikkojen ja journalistien vaikea hahmottaa kokonaiskuvaa tapahtumista Ukrainan rintamalla sekä arvioida julkisuuteen tulleen tai syötetyn informaation luotettavuutta. 

Työryhmä Emil Kastehelmi, John Helin, Eerik Matero ja Pasi Paroinen on luonut sodasta tilannekartan avoimen datan pohjalta. Omasta kiinnostuksesta alkanut tilannepäivitys osoittautui välittömästi hyvin kysytyksi. Tarve riippumattomalle, kriittiselle sotadatan luennalle ja tulkinnalle on ollut suurta ja varsinkin Emil Kastehelmestä on tullut mediassa toistuvasti nähty hahmo, joka on täydentänyt kommenteillaan median tuottamaa kuvaa sodasta.

C.V. Åkerlundin mediasäätiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Toikkonen toteaa työryhmälle jaettavan tunnustuspalkinnon perusteluista, että työryhmän työn tuloksena on perinteinen journalismi saanut uuden tukijalan sota- ja turvallisuusaiheisen datan analyysista. Työryhmä on työllään osoittanut poikkeuksellista aloitteellisuutta ja näyttänyt avoimen datan sekä oman kansalaisjournalisminsa voiman. Työryhmä on työllään samalla muokannut koko media-alan käytäntöjä ja vahvistanut uutistoiminnan tärkeintä ulottuvuutta, uskottavuutta suuren yleisön silmissä.

Työryhmälle jaettavan tunnustuspalkinnon suuruus on 20.000 €. Se jaettiin 11.10.2023.

C.V. Åkerlundin mediasäätiö perusti tunnustuspalkinnon 90-vuotisjuhlavuotenaan 2021. Ensimmäinen tunnustuspalkinto myönnettiin ekonomisti Heikki Pursiaiselle ja ekonomisti Roger Wessmanille. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi.