Toimittajan ja tutkijan työparityöskentely

C. V. Åkerlundin mediasäätiö käynnistää 1.-31.3.2023 teemahaun toimittaja-tutkija-työparin syventävään journalistiseen työskentelyyn. Työparien toivotaan keskittyvään joko:

  • ilmastonmuutokseen liittyviin aiheisiin (kuten metsätalous, energiamarkkinat, kuluttajan valinnat ja käyttäytyminen) tai
  • mediaan ja demokratiaan liittyviin aiheisiin (kuten mediaympäristön muutos, poliittinen vaikuttaminen, äänestyskäyttäytyminen).

Apurahaa voi hakea joko 3 kuukauden tai 6 kuukauden työskentelyyn, mikä käytännössä tarkoittaa yhteensä 6–12 kuukauden apurahaa per työpari. Apuraha maksetaan apurahansaajille henkilökohtaisesti ja se on suuruudeltaan 2.000 €/kk.

Teemahaku on yksivaiheinen. Hakemuksesta tulee selvitä työpari ja heidän taustansa, käsiteltävä aihe, valittu näkökulma, työsuunnitelma ja alustava ajatus aineistosta, julkaisusuunnitelma ja tieto haettavan apurahan suuruudesta. Hakemus saa olla korkeintaan viiden sivun mittainen.

Säätiö on valmis tukemaan teemahaussa ainakin kahta työparia. Hakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota etenkin työparin työnjakoon, projektin vaikuttavuuteen ja uuden tiedon tuottamiseen ja/tai valtavirtaistamiseen.