Toimittajan ja tutkijan työparityöskentely

C. V. Åkerlundin mediasäätiö käynnisti kevään 2023 apurahahaussa teemahaun toimittaja-tutkija-työparin syventävään journalistiseen työskentelyyn. Työparien toivottiin keskittyvään joko:

  • ilmastonmuutokseen liittyviin aiheisiin (kuten metsätalous, energiamarkkinat, kuluttajan valinnat ja käyttäytyminen) tai
  • mediaan ja demokratiaan liittyviin aiheisiin (kuten mediaympäristön muutos, poliittinen vaikuttaminen, äänestyskäyttäytyminen).

Apurahaa saattoi hakea joko 3 kuukauden tai 6 kuukauden työskentelyyn, mikä käytännössä tarkoittaa yhteensä 6–12 kuukauden apurahaa per työpari. Apurahan suuruus on 2.000 €/kk/hlö.

Apurahoja myönnettiin kaksi kappaletta yhteissummaltaan 28.000 €.

Säätiö tullee jatkamaan työparihakua myös vuoden 2024 apurahahaussa.