Vuoden 2023 rahoitettavia hankkeita

C.V. Åkerlundin mediasäätiö on kevään 2023 apurahahaussa myöntänyt yhteensä 22 apurahaa
yhteissummaltaan 223.900 €. Apurahoista kaksi on toimittaja-tutkija työparin hankkeisiin suunnattuja apurahoja yhteissummaltaan 28 T€. Hakemuksia säätiö sai 117 kappaletta.

Vuonna 2023 säätiö on sitoutunut rahoittamaan eri tutkimushankkeita joko kuluvana vuonna tai aiemmin tehtyjen sitoumusten perusteella yhteensä 633 T€:lla. Hankkeista neljä on Tampereen yliopiston tutkimushankkeita ja yksi Jyväskylän yliopiston tutkimushanke. Stipendeihin säätiö on varannut 25 T€ vuodelle 2023.