C. V. Åkerlundin mediasäätiön apurahahaku avautuu maaliskuun alussa, hakuaika 1.3.-31.3.2024

Säätiön apurahahaku media-alalla työskentelevien ammatillisiin jatko-opintoihin, media-alalle suuntautuviin yliopisto-, korkeakoulu- ja ammattitutkintoihin sekä media-alaa koskevaan tutkimus- ja kehitystyöhön avautuu 1.3.2024. Henkilökohtaisten apurahojen lisäksi apurahoja voivat hakea myös ryhmät ja työyhteisöt.

C. V. Åkerlundin mediasäätiö käynnistää kevään 2024 apurahahaussa myös teemahaun, jossa jaetaan apurahoja sekä tutkimustyöhön että toimittaja-tutkija-työparin syventävään journalistiseen työskentelyyn. 

Teemahaun hankkeiden toivotaan keskittyvän generatiivisen tekoälyn tuomaan murrokseen journalismissa ja journalistisissa sisällöissä, journalistisessa työssä ja journalistisen osaamisen kehittämisessä sekä mediajohtamisessa.

Tutkimushankkeessa apurahaa voi hakea yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä. Säätiö on varautunut rahoittamaan yhtä tai useampaa tutkimushanketta enintään 100 000 eurolla.

Toimittaja-tutkija-työparin apurahaa saattaa hakea joko 3 kuukauden tai 6 kuukauden työskentelyyn, jonka tavoitteena on tuottaa syventäviä journalistisia sisältöjä. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteensä 6–12 kuukauden apurahaa per työpari. Apurahan suuruus on 2 000 €/kk/hlö. Säätiö on varautunut rahoittamaan yhtä tai useampaa työparia enintään 50 000 eurolla.