Vuoden 2022 rahoitettavia hankkeita

C.V. Åkerlundin mediasäätiö on kevään 2022 apurahahaussa myöntänyt yhteensä 19 apurahaa
yhteissummaltaan 259.300 €. Apurahoista 7 kpl on kokovuotisia apurahoja väitöskirjan tekijöille. Vuonna
2022 on säätiö sitoutunut rahoittamaan eri hankkeita yhteensä 705 T€:lla. Hankkeista neljä on Tampereen
yliopiston tutkimushankkeita, yhteensä 266 T€, yksi Metropolia ammattikorkeakoulun koulutushanke, 80
T€ ja kaksi yrityskoulutushanketta, yhteensä 80 T€. Stipendeihin säätiö on varannut 20 T€ vuodelle 2022.
Säätiö myönsi hiljattain mm. 40 T€:n rahoituksen Tampereen yliopiston johtamalle kansainväliselle
tutkimukselle ’Ukrainan sodasta tv-uutisissa’.