Vaikuttavuus

Säätiö on mukana Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan käynnistämässä hankkeessa, jossa selvitetään säätiön rahoituksen vaikuttavuutta. Hanketta vetää Demos Helsinki.